Btrmd Pesquisa para você

ÖĞRETMEN NİTELİĞİ VE ÖĞRETİMDEKİ ROLLERİ Arş.Gör

resultados relacionados 17.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi - …

Öğretmen Niteliği ve Öğretimdeki Rolleri: PDF: Arş. Gör. Ali Murat Sünbül 597-608
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/issue/view/5000005237

Öğrenme ve Öğretmede Holografik …

Öğrenme ve Öğretmede Holografik Görüntüleme (26.Bölüm). A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Ed.) Eğitim teknolojileri okumaları 2016 içinde (s ...
http://www.academia.edu/25150905/Öğrenme_ve_Öğretmede_Holografik...

UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN ROLLERİ

Arş. Gör. Mustafa ERSOY** ÖZET Bilgi ve bilgisayar ... diğer araçları da içinde barındırma niteliği ... öğretmen rolleri ve uzaktan öğretimdeki ...
https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Ersoy2/publication/...

Uzaktan Öğretimde Öğretmen Rolleri

Bunun için geleneksel öğretimdeki öğretmen rolleri ve uzaktan öğretimdeki ... Arş. Gör . Mustafa ERSOY** ... (1996). Öğretmen Niteliği ve Öğr etimdeki ...
https://www.researchgate.net/publication/274371749_Uzaktan...

e-dergi.marmara.edu.tr

e-dergi.marmara.edu.tr
http://e-dergi.marmara.edu.tr/index/search/titles?searchPage=254

ÖĞRETMEN NİTELİĞİ VE ÖĞRETİMDEKİ ROLLERİ Arş ...

ligi tim Yönelimi Yıl 2, Sayı -I. Caiz 1996, ss.597-607 ÖĞRETMEN NİTELİĞİ VE ÖĞRETİMDEKİ ROLLERİ Arş.Gör. Ali Murat Sünbül Öğretmenin öğretim ...
https://pegem.net/dosyalar/dokuman/1240-20120208173433-sunbul…

AB Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme …

AB Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Programlarıyla Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Programının Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
http://www.academia.edu/26847357/AB_Ülkelerinde_Öğretmen_Yetiştirme...

Öğretmen Niteliği ve Öğretimdeki Rolleri

Öğretmenin öğretim sürecinde rol ve sorumlulukları vardır. Çeşitli sınıflamalar yapılmakla birlikte bu rol ve sorumluluklar: öğrenmeyi sağlama, sınıf ...
https://www.pegem.net/akademi/3-1240-Ogretmen-Niteligi-ve...

ÜNİTE 1

Arş. Gör. Hakan AYDIN. ... üye oldukları toplum içinde belirli bir takım rolleri ... Bu bağlamda televizyonun eğitim ve öğretimdeki katkısı hem dolaysız ...
http://sosyalogretmeniyiz.biz/wp-content/uploads/2015/11/…

MAKALELERİM - İsmail Şan

Yabanci dil öğretiminde sorular, öğrenci cevaplari ve öğretmen davranişlari, ... ++ Arş.Gör., İnönü University, Faculty of Education, ...
http://www.ismailsan.net/mod/book/tool/print/index.php?id=181